Politica Confidentialitate

Imagini pentru Politica Confidentialitate

1. Accesarea SITE-ului atomscp.ro - implică acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de compania ATOM SCP. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile rețelei de magazine ATOM SCP sau despre orice alte promoții sau activități desfașurate de ATOM SCP prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS etc.). SC ATOM SCP S.R.L. este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site. SC ATOM SCP S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială, sau închiriere. Singurele excepții de la această regulă o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de SC ATOM SCP S.R.L., în baza unui document de tip NDA (Non-Disclosure Agreement) și a unui contract, ambele validate de către Dep. Juridic, precum și instituțiile financiare implicate în furnizarea serviciului de aplicare pentru obținere unei soluții de finanțare.

2. Colectarea datelor  se face prin diverse modalități și instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletter-ului, prin salvarea în baze de date a diverselor formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online etc.

Utilizăm adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmări interesele utilizatorilor și a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de usurință în utilizarea site-ului și publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele utilizatorilor. Adresele IP nu au nicio legătură cu informațiile personale.

3. Acces restricționat și (dez)abonare - există zone în site care necesită înregistrare (vezi Inregistrare) sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletter-ului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesată această opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. In funcție de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, aplicație formular online de creditare), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, CNP, companie etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor înscrise în formularul online de creditare.

4. Cookies site-ul atomscp.ro foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta premințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătațirea experinței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noștri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru, de exemplu, cei care își fac publicitate. Cu toate acestea, nu avem acces și nici nu putem controla aceste cookie-uri.

7. Notificări și acțiuni privind informațiile despre utilizatori - la cererea scrisă a utilizatorilor, datată și semnată, expediată pe adresa ATOM SCP, acesta se obligă:

  • a) să confirme solicitanților, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an;
  • b) să rectifice, actualizeze, blocheze, steargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.

8. Comunicarea modificărilor

Dacă informațiile de identificare ale unui utilizator se schimbă (ca de exemplu codul postal) sau dacă un utilizator dorește să renunțe la serviciile nostre, vom avea grijă să corectăm, actualizăm sau să eliminăm acele date personale care ne-au fost încredințate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui email trimis la adresa atom_scp@yahoo.com

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin email, astfel încât aceștia să fie întotdeauna informați cu privire la datele pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza informațiile în concordanță cu politica sub care au fost culese informațiile.

9. Securitate

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline, cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.